spring

[Kotlin] รวม Resources สำหรับศึกษาภาษา Kotlin

หลังจากที่ Google เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการสนับสนุนภาษา Kotlin ในการพัฒนา Android ให้เป็นภาษาหลัก นอกเหนือจาก Java ในงาน Google I/O 2017 ที่ผ่านมา แน่นอนว่าเราชาว Android Developer ก็ต้องปรับตัวให้ทัน (Google เลิกใช้ Java แน่. Google [...]

[Java][React] ทำเว็บด้วย Spring Boot และ React

บทความนี้อยากจะนำเสนอมากเลยครับ เพราะผมเพิ่งจะ config ระบบสำเร็จตอนตี 2 กับความพยามเอา React ที่เขียนด้วย jax และ ES2015 (ES6) มาทำงานกับ Spring Boot (Java EE Framework) ด้วยการให้มันสามารถเรียกใช้ webpack, babel และ npm [...]