OOP

[Kotlin] จาก Java Model สู่ Data Class ใน Kotllin

บทความนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับ Data Class กันในภาษา Kotlin ซึ่งมันมีไว้ให้เราประกาศ Class หรือไฟล์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล หรือสร้าง Object ในการเก็บข้อมูลนั่นเอง   ที่มาของ Data Class ที่มาของ Data Class มาจากการปกติแล้วคนที่เขียน Java มักจะประกาศ Class เปล่าๆ [...]

[Algorithm] Observer Design Pattern

ในหัวข้อนี่เราจะมาพูดถึง Design อีกตัวที่ชื่อว่า Observer ที่อยู่ในโหมดของ behavioural ในรูปแบบนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหในเรื่อง พฤติกรรมของ Object และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Object และในตัวของ Observer เองเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการแจ้งเตือนเหตุการณ์ข้อมูลจากคลาสหนึ่งไปอีกคลาสหนึ่ง ถ้าหากยังนึกภาพไม่ออกผมอยากให้นึกถึงแบบนี้ครับ [...]