lemp

การติดตั่ง LEMP Stack บนเซิฟเวอร์เพื่อทำงานกับ PHP Apps ด้วย Docker ตามสไตล์ Algorithmtut

สวัสดีครับ ตอนนี้เว็บ Algorithmtut ได้ทำการเปลี่ยนเซิฟเวอร์และย้ายข้อมูลต่างๆ ใหม่ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ซึ่งผมก็ได้ติดตั่งเซิฟเวอร์ใหม่ทั่งหมดเลย ดังนั่นเลยถือโอกาสเอา Docker มาใช้งานครับ ตอนนี้เว็บเรารันอยู่บน Docker ทั่งหมดเลยครับ เพราะงั้นบทความนี้ผมก็เลยจะมาสาธิตการติดตั่ง LEMP Stack ที่ประกอบด้วย Linux, Nginx ,MySQL, PHP ปกติบางคนจะรู้จักกันแต่ LAMP Stack หรือก็คือ Linux, Apache, [...]