HCI

[UX][HCI] 7 unbreakable laws of user interface design [translet ver.]

ก็เป็นอีกบทความที่ผมก็ไปเปิดเจอมาในอินเตอร์เน็ต เห็นดีเห็นงามก็เลยเอามาแปลให้ได้อ่านกันเพื่อให้คนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องได้อ่าน แต่ผมก็แนะนำว่าให้หัดอ่านภาษาอังกฤษไว้นะเป็นประโยชน์มาก บทความนี่กับเกี่ยวกับการออกแบบ User Experience (UX) ซึ่งเป็นหลักจำเป็นมากที่ต้องใช้ในการออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน หรือ User interface (UI) ซึ่งในบทความที่ผมเอามาแปลเขาก็ได้เขียนเกี่ยวกับกฏของการทำหน้าจอไว้ดังนี้ครับ ปล.ผมก็แปลงูๆ ปลาไม่เก่งไรหรอกถ้าไงอาจจะเพี้ยนๆ บางกันอย่าว่ากันนะครับ [...]