es6

[Java][React] ทำเว็บด้วย Spring Boot และ React

บทความนี้อยากจะนำเสนอมากเลยครับ เพราะผมเพิ่งจะ config ระบบสำเร็จตอนตี 2 กับความพยามเอา React ที่เขียนด้วย jax และ ES2015 (ES6) มาทำงานกับ Spring Boot (Java EE Framework) ด้วยการให้มันสามารถเรียกใช้ webpack, babel และ npm [...]