delete

เลิกเขียน RESTful API แบบแย่ๆ แล้วหันมาเขียนให้มันถูกต้องตามมาตรฐานกันดีกว่า

ผมเชื่อว่าหลายๆ ที่คนที่เข้ามาอ่านบทความนี้จะต้องทำงานอยู่ในส่วนของ Back-end Developer หรือกำลังเขียน API ด้วย RESTful เราจะไม่พูดถึง SOAP เพราะมันเก่าไป และเดาได้ว่าบางคนคงเขียน API แบบขอไปทีอย่าง เช่น การตั่งชื่อไม่ได้มีหลักการที่ถูกต้อง การเลือกใช้ HTTP Method ก็คงใช่แต่ POST, GET หรืออาจจะไม่เคยเขียนจัดการกับ [...]