[Docker][Web] วิธีหา IP ของ Docker Container

พอดีว่าเจอปัญหาสั่ง docker run แล้วหา IP ไม่เจอว่าจะไปเปิดใน browser ยังไง ก็เลยค้นหาดูก็ได้เจอวิธีหาเยอะครับ แต่ผมก็จะสรุปวิธีง่ายๆ ไม่ต้องซับซ้อนมากมาให้ตามนี้เลยครับ


 

เรียกดู docker ps -a เพื่อดู process ที่ทำงานอยู่แล้วเอา ID ไปค้นหา IP อีกทีนึง


 

วิธีนี้เหมือนข้างบนแต่เรียก $(docker ps -q) เพื่อดึงเอา ID ออกมาเลยไม่ต้อง  ps -a เพื่อดู process


 

วิธีนี้จะใช้คำสั่ง  exec เพื่อสั่ง shell เข้าไปใน container อีกที จะเหมือนกับอันแรกตรงที่เปิดดู ID ก่อนแล้วค่อย shell


 

วิธีนี้จะเหมือนข้างบนแต่เราไม่พิมพ์ ID แล้ว ให้มันดึงมาให้เราเลย

 

จบแล้วครับ ผมก็เอาแค่คำสั่งง่ายๆ พิมพ์น้อยๆ มาฝากกันนะ

ที่มา: networkstatic

Facebook Comments