[Part 3] Coding on Vim: หัดใช้คีย์พื้นฐานที่จำเป็นใน Vim

ผ่านไปแล้ว 2 Part ครั่งนี้ผมจะมาอธิบายและสาธิตการคีย์ที่จำเป็นต่างๆ อีกครั่ง หลังจากที่ผมเคยทำวีดีโอสาธิตให้ดูแบบไวๆ ใน Part 1 แต่นั่นอาจจะยังดูกันไม่ทันและยังไม่ลงรายละเอียดไรมากเท่าไร เดียวเรามาเริ่มกันเลย ผมจะแยกคีย์ไปตามแต่ละการใช้งานเป็นหมวดหมู่ให้นะครับ ผมจะเอาที่ใช้งานจริงๆ บ่อยๆ เท่านั่น ที่เหลือลองไปหาเพิ่มเติมเอานะครับ และจะใช้การอธิบายผ่านโค้ดนะครับ ด้วยใช้รูปแบบการอธิบายแบบ ket: value ตามหลักการเขียนโปรแกรม อิอิ แอบเนริด์นิดนึง

 

Cursor movement

https://gist.github.com/avatarr/c6135a7d56ee069467f8b0b8caf1c945#file-vim_movement_key-js

 

Go to  Insert Mode from Normal mode

https://gist.github.com/avatarr/c6135a7d56ee069467f8b0b8caf1c945#file-vim_edit_key-js

 

Helper Edit key

https://gist.github.com/avatarr/c6135a7d56ee069467f8b0b8caf1c945#file-edit_helper_key-js

 

Go to Virtual mode

https://gist.github.com/avatarr/c6135a7d56ee069467f8b0b8caf1c945#file-visual_vim_key-js

 

Normal Commend

https://gist.github.com/avatarr/c6135a7d56ee069467f8b0b8caf1c945#file-commend_helper_vim-js

 

ส่วนของวีดีโอสอนการใช้งานและอธิบานเพิ่มเติม

 

Facebook Comments