Art

[Design][Art] Munsell Color System (ระบบสีแบบมันเซลล์)

บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบสีที่เรียกว่า Munsell Color System นะครับ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของสายงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และนักแต่งภาพ หรือถ่ายภาพทั่งหลาย ด้วยเนื่องจากผมเองก็ชอบสายงานการออกแบบ ละรีทัช ถ่ายภาพ มาแต่เด็กๆ เลยพอมีความรู้อยู่บ้าง เลยคิดว่าเอามาแบ่งกันอ่านนะครับ ประกอบกับแอพแต่งรูปในเมือถือเดี่ยวนี้มีให้ปรับแต่งเยอะขึ้น เลยจะมาอธิบายเอาใจพวกชอบแต่งรูปได้ด้วยเช่นกัน ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของระบบสีก่อน ในส่วนี้เราต้องทำความรู้จักกับส่วนประกอบของระบบสีนี้ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วนนะครับ (ศัทพ์อังกฤษเรียกว่า  three color [...]